سرمقاله

حريم قانون نبايد نقض شود
تب و تاب انتخابات و تلاش براي پيروزي ميان كانديدان و هواداران شان بالاگرفته است. چيزي كه براي گرمي بازار آن و رونق و دلچسپي بساط و سوداي آن زيبا است؛ اما مهم آن است كه تب ها نبايد آنقدر بالا رود كه بيماري قانون شكني را شدت ببخشد.
تعدادي از نامزد ها با عناوين مختلف از مدتي پيش به توزيع گسترده اوراق تبليغاتي خود پرداخته اند و با تدوير جلسات متعدد خود را براي مردم عرضه مي دارند جالب اين است كه اين حضرات اكثراً زور و زرمندان هستند و رهبران احزاب سياسي.
در صورتي كه هنوز ليست هاي كانديدان نهايي نشده است و قانون، تبليغات قبل از وقت را اجازه نمي دهد، اگر چنانچه نقض قانون و روند كنوني دوام يابد و هر كسي كه رهبر است يا زور و زر دارد و يا خوابگاهش يكي از مراكز قدرت و حكومت است، و خيمه و خرگاهش را سر هر چهار راهي برپاكند و پوسترهايش را بر هر ديواري بچسباند، واي بر روز آنهايي كه اين ابزار هارا ندارند و جالب اينكه مجريان قانون هم پيش از همه يخن گير ناتوانان و بي نوايان است. قانون اگر در خدمت زور وزر و واسطه قراربگيرد نه تنها نجات بخش و عدالت گسترنيست كه بد ترين آله ظلم و حق كشي خواهد بود.
در اطراف، بسياري ا ز كانديدان از مدتي به اين طرف تبليغات شان نه تنها در اثبات خود كه نفي، توهين و تهمت ديگران متمركزمي باشد، بسياري داراي گروپهاي مسلح هستند و هنوز تهديد و ارعاب حرف اول را مي زند و امتياز مهمي به حساب مي آيد.
دخالت انجوهاو اشخاص ذي غرض كه به حيث كارمندان انجوها و نهاد هاي بين المللي كار مي كنند و نيز ارگانهاي دولتي نيز واضح و روشن است.
به هرصورت كميسيون انتخابات و ظيفه بس خطيري را به دوش دارد كه مهترين آن رعايت عدالت و سلامت در جريان انتخابات است. كميسيون بايد ثابت كند كه مستقل، بي طرف و داراي صلاحيت مي باشد.

فرم ورود به ايميللينک به ما

با کاپي کردن کدهاي زير و قرار دادن آن در سايتتان مي توانيد به ما لينک کنيد:

قل اردوی نمبر 9 لغو شد

با پیوستن شصت و یک نفر از افسران قرار گاه قل اردوی نمبر 9 بامیان به برنامه دی دی آر و تحویل دادن 76 میل انواع سلاح های سبک ونیمه سنگین, آخرین مرحله جمع آوری سلاح در این قل اردو عملی و قل اردوی نمبر 9 بامیان ملغی اعلام شد.
این قل اردو از جمله قل اردو های بزرگ کشور بود که در ولایات بامیان و دایکندی و در بخش هایی از ولایات بلخ, غزنی, پروان, سمنگان, جوزجان, سر پل, میدان, غور و کابل فعالیت می کرد.
در مراسمی که بدین مناسبت در مهتاب قلعه لوای ضربتی 61 برگزار شده بود, برید جنرال محمد هاشم یاسین قوماندان این قل اردو با اعلام حمایت از برنامه دی دی آر و تأکید بر تأمین امنیت در کشور, گفت که پس از اعلام دولت برای جمع آوری سلاح, قل اردوی بامیان از آن به گرمی استقبال نمود و صادقانه با تحویل دادن تمام سلاح های سبک و سنگین خود با آن همکاری کرده است.
وی گفت که سلاح قطعات مربوطه این قل اردو از جمله فرقه های 34 و 35 و دیگر قطعات آن در مناطق مختلف طی چندین مرحله جمع آوری شده است.
جنرال یاسین در عین حال از برخورد دوگانه مقامات با قوماندانان و افراد خلع سلاح شده قل اردوهای کشور انتقاد نمود و افزود که از 9 قل اردوی جهادی کشور که برخی از آنان دی دی آر شده اندبه مسؤلان و برخی از افراد آنان پست های دولتی داده اند, اما ازما حتی خبر هم نمی گیرند که شما چکار می کنید. این گونه برخوردها خلاف وحدت ملی و عدالت اجتماعی است.
او همچنان گفت که گناه ما به غیر از اینکه امنیت ساحات تحت کنترل ما خوب بود, کسی شورش نکرد, مدرسه و بازار را آتش نزد و از سویی هم بخاطر مصالح و ضرورت جاری کشور, صادقانه با برنامه جمع آوری سلاح همکاری کردیم , چیزی دیگر نیست.
در این مراسم که اکثر قوماندانان و افسران قطعات مربوط قل اردوی نمبر9 حضور داشت, تورن جنرال فیضی آمر اپراسیون این قل اردو گفت که طی چندین مرحله که برنامه دی دی آر در این قل اردو عملی شده است در مجموع در حدود 5000 میل انواع سلاح های سبک و بیش از 700 دستگاه انواع سلاح های سنگین قطعات این قل اردو تحویل داده شده است.
او هم از بر خورد دو گانه مسؤلان با قل اردوها انتقاد نموده اظهار داشت که در حدود 5 فیصد از افراد این قل اردو از مزایای برنامه دی دی آر بهره مند شده است.
عدم حضور مقامات وزارت دفاع و رسانه های دولتی در مراسم اعلام لغوی یکی از پر افتخار ترین و در عین حال بزرگترین قل اردوی نه گانه کشور, تأیید بر برخورد دو گانه مسؤلان با قل اردو های کشور بود.
علی رغم برخی از انتقادات از نحوه عملی شدن برنامه دی دی آر یا جمع آوری اسلحه از قطعات رسمی وزارت دفاع , این برنامه طی چند روز آینده رسماً خاتمه می یابد که در جریان آن در حدود 60 هزار نفر سلاح های شان جمع آوری شده و در حدود 9 هزار انواع سلاح های سنگین نیز تسلیم داده شده است.

آرشيو

صاحب امتياز : حزب وحدت اسلامي افغانستان
مديرمسؤول: حفيظ الله زکي، تلفن 0799157371 hafizullah_zaki@yahoo.com
معاون: داد محمد عنابي
سردبير: اسدالله سعادتي، تلفن، 0799348957 assadati@yahoo.com
هيأت تحرير: محمد عزيزي، اسماعيل حکيمي، علي قوم شاهي، محمد اسحاق فياض، م. تاتار خاني.
بخش پشتو : اسحاق موحدي.
خبرنگار: عزيزالله مبشر، تلفن 0772123538 rbamyani@yahoo.com
صفحه آراء: آصف فولادي. aseffoladi@yahoo.com
حروفچين: عبدالصمد.
توزيع: کريم رضايي 0797073453
تيراژ : 6000 نسخه
آدرس دفتر مرکزي:سرک سوم حوت، سرک ليسه مسلکي هنرها, مقابل ليسه.
نمايندگي باميان : دفتـــر حـــزب وحدت اســـلامي، تلفن: 0799245544
نمايندگي پل خمري: سرک قهوه خانه دفتر نمايندگي حزب وحدت تلفون: 070294800
ساير شهرها : مراکز"ني" (غرفه هاي کليد)